English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga, T. Jaruga, R. Sikora

Wybrane zagadnienia wtryskiwania precyzyjnego.

Cz. II. Czynniki wpływające na jakość wyprasek precyzyjnych

Polimery 2009, nr 7-8, 522


Streszczenie
W artykule o charakterze literaturowego przeglądu monograficznego przedstawiono wtryskiwanie precyzyjne jako proces realizowany w układzie roboczym obejmującym następujące elementy: człowieka-wykonawcę, formę wtryskową, wtryskarkę, metodę wtryskiwania, warunki (parametry) wtryskiwania oraz rodzaj wtryskiwanego tworzywa. Szczegółowo omówiono wpływ każdego z tych elementów na końcową jakość uzyskiwanych wyprasek i jej powtarzalność, uwzględniając przy tym strukturę materiału, właściwości mechaniczne i inne cechy użytkowe, masę, skurcz, stan naprężeń oraz dokładność wymiarów.

Słowa kluczowe: wtryskiwanie, wtryskarki precyzyjne, jakość wyprasek, wykonawca, forma wtryskowa, tworzywo przetwarzane, powtarzalność wyników


e-mail: bociaga@kpts.pcz.czest.pl


E. Bociąga, T. Jaruga, R. Sikora (156.6 KB)
Wybrane zagadnienia wtryskiwania precyzyjnego. Cz. II. Czynniki wpływające na jakość wyprasek precyzyjnych