English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga

Niekonwencjonalne metody wtryskiwania

Polimery 2005, nr 1, 10


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.010


Streszczenie

Artykuł zawiera przegląd literatury dotyczącej niekonwencjonalnych metod wtryskiwania tworzyw polimerowych umożliwiających wytwarzanie wyprasek o właściwościach i cechach powierzchni trudnych bądź niemożliwych do uzyskania w procesie wtryskiwania tradycyjnego. Przedstawiono oparty na klasyfikacji zaproponowanej przez Oswalda, Turnga i Grammana (autorów cytowanej pozycji [2]) wyczerpujący podział takich metod. Bardziej szczegółowo (schematy procesów, ich wady i zalety, przetwarzane tworzywa, cechy szczególne, rodzaj wytworów) omówiono wybrane spośród nich następujące metody wtryskiwania: mikrowarstwowe, z drukowaniem w formie, z laminowaniem w formie, wtryskiwanie proszków metalicznych oraz ceramicznych, wtryskiwanie pulsacyjne i pulsacyjne ze sterowaną ścinaniem orientacją makrocząsteczek oraz wtryskiwanie wibracyjne i wibracyjne wspomagane gazem.


Słowa kluczowe: proces wtryskiwania, metody niekonwencjonalne, klasyfikacja, charakterystyka


E. Bociąga (904.3 KB)
Niekonwencjonalne metody wtryskiwania