English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga

Wytwarzanie wyprasek wtryskowych o specyficznych cechach geometrycznych

Polimery 2008, nr 4, 286


Streszczenie

Na podstawie danych literaturowych scharakteryzowano metody mikrowtryskiwania oraz wytwarzania wyprasek cienkościennych. W odniesieniu do każdej z nich omówiono warunki poszczególnych etapów procesu technologicznego, a także wymagania dotyczące wtryskarek, form oraz wykorzystywanych tworzyw polimerowych. Zestawiono też wady i zalety przedstawionych metod przetwórczych w porównaniu z konwencjonalnym wtryskiwaniem. Podano możliwe zastosowania mikrowyprasek i wyprasek cienkościennych.


Słowa kluczowe: mikrowtryskiwanie, wypraski cienkościenne, warunki procesowe, wtryskarki, formy wtryskowe


e-mail: bociaga@kpts.pcz.czest.pl


E. Bociąga (368.6 KB)
Wytwarzanie wyprasek wtryskowych o specyficznych cechach geometrycznych