English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Borowska, T. Sterzyński, K. Piszczek

Ocena degradacji PVC-U poddanego przyspieszonemu starzeniu fotooksydacyjnemu

Polimery 2010, nr 4, 306


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.306

Streszczenie
Sporządzono 14 różnych kompozycji mieszanin PVC-U z dodatkiem napełniacza (okludowanego węglanu wapnia), dwóch rodzajów pigmentów [bieli tytanowej lub mieszaniny tlenków żelaza(II) i (III)], a także rozmaitych układów stabilizujących one-pack [S1-S7, gdzie S1-S3 to stabilizatory zawierające związki ołowiu(II), a S4-S7 stabilizatory wapniowo-cynkowe]. Zbadano odporność starzeniową materiału PVC-U na promieniowanie UV poddając go przyspieszonemu starzeniu w komorze typu Santest CPS+. Zmierzono grubość powstałej wierzchniej warstwy zdegradowanej (WWZ) w przekroju poprzecznym PVC-U wykorzystując do tego celu mikroskop optyczny. Ocena wizualna sorpcji polegała na obserwacji próbek poddanych przyspieszonemu starzeniu, a następnie wytrawionych w mieszaninie chlorku metylenu z cykloheksanonem. Stwierdzono, że na przebieg i stopień degradacji PVC-U wpływa przede wszystkim typ układu stabilizującego a ponadto rodzaj towarzyszącego mu w mieszaninie pigmentu.


Słowa kluczowe: PVC-U, przyspieszone starzenie, degradacja, sorpcja, stabilizacja, pigmenty


e-mail: anna.borowska@poczta.onet.pl


A. Borowska, T. Sterzyński, K. Piszczek (481.9 KB)
Ocena degradacji PVC-U poddanego przyspieszonemu starzeniu fotooksydacyjnemu