English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bortel, E. Witek, M. Pazdro, A. Kochanowski

N-winyloformamid – nowy ekologiczny monomer wodorozpuszczalny

Polimery 2007, nr 7-8, 503


Streszczenie

Opisano trzy różne metody syntezy N-winyloformamidu (NVF) - nietoksycznego, izomerycznego w stosunku do akryloamidu monomeru rozpuszczalnego w wodzie, od niedawna produkowanego na skalę przemysłową. Są to technologie realizowane w koncernach BASF (Niemcy), Mitsubishi (Japonia) i Air Products & Chemicals (USA). Scharakteryzowano strukturę cząsteczki NVF, która w wyniku silnego sprzężenia może przybierać postaci czterech różnych konformerów. Opierając się na wynikach własnych badań spektroskopowych i obliczeń kwantowo-mechanicznych uzasadniono przyczynę występowania w widmach NMR sygnałów pochodzących tylko od dwóch konformerów (trans-cis i trans-trans, brak cis-trans i cis-cis). Przedstawiono reakcje towarzyszące rodnikowej i jonowej polimeryzacji NVF. Wskazano na możliwości zastosowania poli(N-winyloformamidu) i otrzymywanej z niego na drodze hydrolizy poliwinyloaminy.


Słowa kluczowe: N-winyloformamid, polimeryzacja jonowa, polimeryzacja rodnikowa, poliwinyloamina, konformery, spektroskopia NMR


e-mail: witek@chemia.uj.edu.pl


E. Bortel, E. Witek, M. Pazdro, A. Kochanowski (174.2 KB)
N-winyloformamid - nowy ekologiczny monomer wodorozpuszczalny