English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Borysiak, B. Doczekalska

Wpływ chemicznej modyfikacji drewna na jego aktywność nukleacyjną

w kompozytach z polipropylenem (j. ang.)
Polimery 2009, nr 11-12, 820


Streszczenie
Zbadano kompozyty izotaktycznego polipropylenu z drewnem sosny. Drewno poddawano wstępnie procesom ekstrakcji bądź merceryzacji, a w celu poprawy adhezji pomiędzy komponentami po merceryzacji dokonywano modyfikacji chemicznej za pomocą następujących bezwodników kwasowych: maleinowego, propionowego, ftalowego, krotonowego bądź bursztynowego. Głównym celem pracy była analiza wpływu obróbki chemicznej drewna na jego aktywność nukleacyjną w procesie krystalizacji matrycy polimerowej. Badania prowadzone metodami mikroskopii w świetle spolaryzowanym oraz mikroskopii elektronowej wykazały istotną zależność kształtowania się struktury nadcząsteczkowej matrycy polipropylenowej od przeprowadzonych modyfikacji chemicznych drewna (rys. 2-5 i 8). Największą aktywnością nukleacyjną cechuje się drewno niemodyfikowane, natomiast w przypadku zastosowania procesów merceryzacji lub ekstrakcji zaobserwowano znaczne zmniejszenie zdolności nukleacyjnej. Kompozyty z drewnem estryfikowanym bezwodnikami kwasowymi (z wyjątkiem bezwodnika bursztynowego) cechują się większą efektywnością kształtowania struktur transkrystalicznych (TCL) w porównaniu z układami z drewnem po merceryzacji i ekstrakcji, ale mniejszą niż kompozyty napełnione drewnem surowym (rys. 6 i 7). Wyjaśniono przyczyny odmiennego zachowania się drewna estryfikowanego bezwodnikiem bursztynowym.

Słowa kluczowe: polipropylen, drewno, kompozyty, modyfikacja chemiczna, transkrystalizacja


e-mail: Slawomir.Borysiak@put.poznan.pl


S. Borysiak, B. Doczekalska (173.4 KB)
Wpływ chemicznej modyfikacji drewna na jego aktywność nukleacyjną w kompozytach z polipropylenem (j. ang.)