English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Brzeziński, M. Jasiorski, K. Maruszewski, M. Ornat, G. Malinowska, B. Borak, I. Karbownik

Bakteriostatyczne włókienno-tworzywowe materiały powłokowe

modyfikowane nanocząstkami (j. ang.)
Polimery 2007, nr 5, 362


Streszczenie

Celem badań przedstawionych w niniejszej publikacji było opracowanie technologii wytwarzania nanocząstek o właściwościach antybakteryjnych/bakteriostatycznych i warunków zastosowania tego rodzaju cząstek we włókienno-tworzywowych materiałach powłokowych o trwałych właściwościach bakteriostatycznych. Opracowane cząstki funkcjonalne stanowią wytworzone techniką „zol-żel” submikrokule (głównie z SiO2 - rys. 1), na których rozwiniętej powierzchni został trwale osadzony czynnik antybakteryjny w postaci „nanowysepek” srebra metalicznego (Ag) (rys. 2, 3). Takie bioaktywne cząstki wprowadzano następnie do powłok poliuretanowych na etapie ich tworzenia - hydrofobowych o strukturze mikroporowatej oraz hydrofilowych o strukturze zwartej - uzyskując wymagane równomierne monocząstkowe rozproszenie cząstek funkcjonalnych w tworzywie matrycy polimerowej (rys. 4). W celu oceny trwałości użytkowej tak wytworzonych bakteriostatycznych materiałów powłokowych, poddawano je 10-krotnemu znormalizowanemu praniu, nie stwierdzając obniżenia właściwości bakteriostatycznych, ani też pogorszenia ich struktury i właściwości barierowych - wodoszczelności i higienicznych - przepuszczalności lub oporu przepływu pary wodnej, w stosunku do odpowiednich materiałów niemodyfikowanych (rys. 5, 6, 7, tabela 1, 2).


Słowa kluczowe: nanocząstki,submikrokule, materiały niemodyfikowane


e-mail: s.brzezinski@iimw.lodz.pl


S. Brzeziński, M. Jasiorski, K. Maruszewski, M. Ornat, G. Malinowska, B. Borak, I. Karbownik (171.4 KB)
Bakteriostatyczne włókienno-tworzywowe materiały powłokowe modyfikowane nanocząstkami (j. ang.)