English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Brzostek, J.W. Kaczmar

Mikrowtryskiwanie tworzyw polimerowych – technologia, narzędzia i maszyny

Polimery 2007, nr 3, 179


Streszczenie

Scharakteryzowano dwie podstawowe metody wytwarzania mikrourządzeń - wygniatanie na gorąco i mikrowtryskiwanie, uwypuklając przy tym ten drugi sposób. Omówiono etapy procesu technologicznego oraz przebieg mikrowtryskiwania tworzyw polimerowych. Przedstawiono budowę narzędzi formujących oraz stawiane im wymagania procesowe. Opisano techniki wytwarzania wkładek formujących, takie jak obróbka mikromechaniczna, drążenie elektroerozyjne, a w szczególności proces LIGA. Wskazano na różnice istniejące pomiędzy mikrowtryskiwaniem a konwencjonalnym formowaniem wtryskowym.


Słowa kluczowe: mikrowtryskiwanie, tworzywa polimerowe, wkładki formujące


e-mail: jacek.kaczmar@pwr.wroc.pl


A. Brzostek, J.W. Kaczmar (97.7 KB)
Mikrowtryskiwanie tworzyw polimerowych - technologia, narzędzia i maszyny