English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zielecka

Charakterystyka nanoproszków i zoli krzemionkowych zawierających nanocząstki miedzi

lub srebra (j. ang.)

Polimery 2011, nr 10, 765


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.765

Streszczenie

Nanocząstki krzemionkowe syntetyzowano w procesie zol-żel. Syntezę prowadzono w kilku wybranych wartościach temperatury oraz stosując różną szybkość mieszania. Na podstawie badań wielkości i polidyspersyjności otrzymanych nanocząstek wybrano optymalne warunki prowadzenia tego procesu pozwalające na zapewnienie małej polidyspersyjności (rys. 1—4). Następnie, tak otrzymaną nanokrzemionkę modyfikowano nanocząstkami srebra lub miedzi. Właściwości nanokrzemionki, zawierającej immobilizowane nanocząstki srebra lub miedzi, badano metodami: skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS), korelacyjnej spektroskopii fotonów (PCS) oraz charakteryzowano wartością potencjału zeta (tabela 1).


Słowa kluczowe: nanokrzemionka, nanocząstki miedzi, nanocząstki srebra, potencjał zeta, korelacyjna spektroskopia fotonów


e-mail: maria.zielecka@ichp.pl


M. Zielecka

Charakterystyka nanoproszków i zoli krzemionkowych zawierających nanocząstki miedzi lub srebra (j. ang.)