English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Chruściel, E. Leśniak, M. Fejdyś

Karbofunkcyjne silany i polisiloksany.

Cz. II. Otrzymywanie i zastosowania karbofunkcyjnych polisiloksanów

Polimery 2008, nr 11-12, 817


Streszczenie

Obszerny (168 pozycji) przegląd literaturowy obejmuje najczęściej stosowane metody syntezy karbofunkcyjnych polisiloksanów (KFPS) - przede wszystkim hydrosililowanie lub reakcje równoważenia katalitycznego - ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych polidimetylosiloksanów (PDMS) zawierających końcowe lub boczne grupy funkcyjne. Omówiono główne kierunki zastosowań KFPS, mianowicie: modyfikację żywic epoksydowych, poliuretanów, polimoczników, poliwęglanów i innych materiałów polimerowych, a także: otrzymywanie membran o dużej przepuszczalności gazów, immobilizację układów ligandowych, modyfikację powszechnie używanych materiałów polimerowych (termoplastycznych i utwardzalnych). Przedstawiono również wykorzystanie KFPS do celów specjalnych, np. do wytwarzania przewodzących kopolimerów silikonowo-pirolowych i polimerowych materiałów amfifilowych, a KFPS z grupami sacharydowymi - do produkcji leków. Opisano syntezę sieci IPN z udziałem KFPS oraz zastosowanie karbofunkcyjnych polisiloksanów w przetwórstwie fullerenów. Wykazano, że modyfikacja chemiczna różnych polimerów za pomocą KFPS wywiera bardzo korzystny wpływ na ich właściwości.


Słowa kluczowe: karbofunkcyjne polisiloksany, synteza, silikony, kopolimery silikonowo-poliuretanowe, modyfikacja właściwości polimerów


e-mail: jchrusci@p.lodz.pl


J. Chruściel, E. Leśniak, M. Fejdyś (178.8 KB)
Karbofunkcyjne silany i polisiloksany. Cz. II. Otrzymywanie i zastosowania karbofunkcyjnych polisiloksanów