English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Chruściel, E. Leśniak, M. Fejdyś

Karbofunkcyjne silany i polisiloksany. Cz. I. Zastosowania karbofunkcyjnych silanów
Polimery 2008, nr 10, 709


Streszczenie

Na podstawie danych literaturowych przedstawiono ogólną charakterystykę środków wiążących - karbofunkcyjnych silanów (KFS) stanowiących związki o wzorze ogólnym XmRnSi(R'Y)4-m-n, gdzie R - grupa alkilowa (często metylowa), R' - łańcuch alkilenowy, Y - grupa funkcyjna (np. Cl, NH2, NR2, OH, OCOR, NCO, CH2=CH, SH), X - grupa funkcyjna zdolna do hydrolizy (np. Cl, OH, OCOR), m=1-3, n=1-2, m+n=3. Szczegółowo omówiono również różne podstawowe dziedziny zastosowania KFS, takie jak modyfikacja właściwości napełniaczy i polimerów, procesy zol-żel oraz ochrona przed korozją.


Słowa kluczowe: silanowe środki wiążące, karbofunkcyjne silany, silikony, modyfikacja polimerów, napełniacze, nanonapełniacze, nanocząstki


e-mail: jchrusci@p.lodz.pl


J. Chruściel, E. Leśniak, M. Fejdyś (156.9 KB)
Karbofunkcyjne silany i polisiloksany. Cz. I. Zastosowania karbofunkcyjnych silanów