English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Cypryk

Zastosowanie spektroskopii 29Si NMR do badań polimerów krzemoorganicznych
Polimery 2007, nr 10, 730


Streszczenie

Przedstawiono krótki przegląd zastosowań współczesnych technik 29Si NMR w badaniach materiałów polimerowych opartych na krzemie. Uwzględniono przy tym warianty badań w roztworze oraz w stanie stałym. Pierwszy z tych wariantów wykorzystuje się zarówno do charakterystyki i identyfikacji produktów (polisiloksanów, polisilanów), jak i do bardziej subtelnych badań struktury oraz dynamiki łańcucha a także do badań mechanizmu i kinetyki reakcji polimeryzacji. Wariant NMR stanu stałego służy natomiast do oceny orientacji, dynamiki i zmian konformacyjnych łańcuchów polimerów wewnątrz bądź na powierzchni materiałów krzemoorganicznych.


Słowa kluczowe: spektroskopia 29Si NMR, polimery krzemoorganiczne, roztwory, stan stały, struktura


e-mail: mcypryk@cbmm.lodz.pl


M. Cypryk (138 KB)
Zastosowanie spektroskopii 29Si NMR do badań polimerów krzemoorganicznych