English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Czaja-Jagielska, F. Domka

Badania nad wykorzystaniem bakterii glebowych Bacillus licheniformis

oraz bakterii osadu czynnego w procesie biodegradacji celulozy i folii

zawierających celulozę

Polimery 2007, nr 3, 210


Streszczenie

Zbadano aktywność bakterii Bacillus licheniformis oraz bakterii osadu czynnego w procesie biodegradacji folii polimerowych (z PE lub z biodegradowalnej żywicy syntetycznej) modyfikowanych celulozą a także, dla porównania, czystej celulozy. Stopień biodegradacji (aktywność kataboliczną bakterii) oceniano na podstawie badań kinetyki procesu denitryfikacji [równania (1) i (2)] towarzyszącego biorozkładowi jak również pogorszenia właściwości wytrzymałościowych, ubytku masy i przyrostu biomasy oraz zmian struktury folii i morfologii ich powierzchni. Stwierdzono, że obydwa wprowadzane rodzaje bakterii powodują biodegradację wspomnianych folii, a stopień rozkładu zależy od typu modyfikowanego polimeru i, w niewielkim tylko stopniu, od rodzaju wykorzystywanych mikroorganizmów. Ustalono, że proces denitryfikacji pozwala na zrealizowanie biodegradacji materiałów polimerowych modyfikowanych celulozą a poza tym może służyć jako sposób oceny ich przydatności do recyklingu organicznego na drodze kompostowania.


Słowa kluczowe: celuloza, folie polimerowo-celulozowe, biodegradacja, denitryfikacja, bakterie denitryfikacyjne


e-mail: domkaf@amu.edu.pl


N. Czaja-Jagielska, F. Domka (169.7 KB)
Badania nad wykorzystaniem bakterii glebowych Bacillus licheniformis oraz bakterii osadu czynnego w procesie biodegradacji celulozy i folii zawierających celulozę