English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Czech, R. Pełech

Degradacja termiczna akrylanowych klejów samoprzylepnych zbudowanych

z akrylanu 2-etyloheksylu oraz kwasu akrylowego (j. ang.)
Polimery 2009, nr 11-12, 828


Streszczenie
Przeprowadzono badania nad termiczną degradacją akrylanowych klejów samoprzylepnych na bazie kopolimerów zbudowanych z akrylanu 2-etyloheksylu oraz kwasu akrylowego. Pirolizę próbek kleju prowadzono w temperaturze 230°C z zastosowaniem chromatografii gazowej do identyfikacji produktów degradacji. W trakcie termicznej degradacji kopolimeru zbudowanego z akrylanu 2-etyloheksylu oraz kwasu akrylowego powstają głównie produkty typu alken, alkohol oraz nienasycone monomery, takie jak: 2-etyloheksen-1, 2-etyloheksanol-1, akrylan 2-etyloheksylu oraz metakrylan 2-etyloheksylu.

Słowa kluczowe: akrylanowe materiały samoprzylepne, polimeryzacja rozpuszczalnikowa, piroliza, degradacja termiczna, kopolimer: akrylan 2-etyloheksylu-kwas akrylowy


e-mail: psa_czech@wp.pl


Z. Czech, R. Pełech (133.1 KB)
Degradacja termiczna akrylanowych klejów samoprzylepnych zbudowanych z akrylanu 2-etyloheksylu oraz kwasu akrylowego (j. ang.)