English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Czech

RAPID COMMUNICATION
Sieciowanie poliakrylanowych klejów samoprzylepnych za pomocą polikarbodiimidów (j. ang.)
Polimery 2007, nr 1, 56


Streszczenie

Sieciowanie samoprzylepnych klejów (PSA) poliakrylanowych stanowi interesującą metodę modyfikacji ich właściwości fizykochemicznych i mechanicznych. Szczególnego znaczenia nabrały wostatnim czasie synteza isieciowanie poliakrylanowych PSA stosowanych do produkcji samoprzylepnych folii ochronnych. W pracy określono podstawowe właściwości poliakrylanowego PSA sieciowanego polikarbodiimidami, takie jak lepność (tack), adhezję oraz kohezję. Lepność mierzono w 20°C, a pozostałe wymienione wyżej właściwości zarówno w 20 jak i w 70°C. Uwzględniając otrzymane wartości lepności, adhezji oraz kohezji można stwierdzić, że badane kleje nadają się do produkcji szerokiego asortymentu samoprzylepnych folii ochronnych.


Słowa kluczowe: polikarbodiimidy, samoprzylepny klej poliakrylanowy, sieciowanie, lepność, adhezja, kohezja


e-mail: psa_czech@wp.pl


Z. Czech (85.5 KB)
Sieciowanie poliakrylanowych klejów samoprzylepnych za pomocą polikarbodiimidów (j. ang.)