English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Czupryński, J. Liszkowska, J. Paciorek-Sadowska

Glikoliza sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (j. ang.)

Polimery 2010, nr 4, 314


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.314

Streszczenie
Zsyntezowano sztywną piankę poliuretanowo-poliizocyjanurową (PUR-PIR). Następnie zmielono ją w rozdrabniaczu do tworzyw sztucznych i młynie kulowym. Powstały przemiał poddano glikolizie w glikolu dietylenowym z dodatkiem etanoloaminy i stearynianu cynku. Piankę w kolejnych etapach glikolizy dodawano porcjami, tak że w tych etapach jej całkowita ilość wynosiła odpowiednio 20g, 40g i 60g. Otrzymano w każdym etapie ciekły produkt barwy brązowej (WI, WII, WIII). Zbadano właściwości powstałych produktów w celu określenia ich przydatności do syntezy nowych pianek. Oceniono, że do ponownego użycia najlepiej nadaje się glikolizat WIII i stosując jego dodatek w różnych ilościach otrzymano trzy nowe pianki (GW0.1, GW0.2 i GW0.3). Zbadano właściwości tak otrzymanych pianek i na tej podstawie stwierdzono przydatność glikolizatów do wytwarzania pianek PUR-PIR.

Słowa kluczowe: glikoliza, pianka poliuretanowo-poliizocyjanurowa, glikol dietylenowy, etanoloamina, lepkość, liczba hydroksylowa


e-mail: liszk@ukw.edu.pl


B. Czupryński, J. Liszkowska, J. Paciorek-Sadowska (164.1 KB)
Glikoliza sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (j. ang.)