English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Czupryński, J. Liszkowska, J. Paciorek-Sadowska

Modyfikacja sztywnej pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowej

wybranymi napełniaczami proszkowymi

Polimery 2008, nr 2, 133


Streszczenie

Przedmiotem badań były sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe (PUR-PIR) zawierające 5-25% mas. napełniaczy (wodorotlenek glinu, melamina, skrobia, talk, kreda i boraks); próbę odniesienia stanowiła pianka PUR-PIR bez napełniacza. Oceniano 13 właściwości użytkowych produktów, uwzględniając przy tym zwłaszcza cechy charakteryzujące palność (retencja, czas palenia, zasięg płomienia i szybkość spalania). Na tej podstawie określono wpływ rodzaju i udziału badanych napełniaczy na jakość uzyskiwanych pianek.


Słowa kluczowe: pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, napełniacze proszkowe, palność, właściwości mechaniczne


e-mail: czupr@ukw.edu.pl


B. Czupryński, J. Liszkowska, J. Paciorek-Sadowska (93.1 KB)
Modyfikacja sztywnej pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowej wybranymi napełniaczami proszkowymi