English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Datta, K. Leszkowski

Badanie stabilności chemicznej prepolimerów eterouretanowych
Polimery 2008, nr 2, 115


Streszczenie

Prepolimery eterouretanowe otrzymywano na podstawie oligoeterolu ("Rokopolu D 2002" lub "PTMG 1000") i użytego w nadmiarze 4,4-diizocyjanianodifenylometanu. Określono wpływ szybkości obrotów trzpienia wiskozymetru, temperatury, procentowej zawartości grup NCO oraz rodzaju użytego oligoeterolu na wartość lepkości tych produktów. Oceniono stabilność omawianych prepolimerów w toku przechowywania w ciągu 4 tygodni (zmiana zawartości grup NCO). Stwierdzono, że zastosowanie w ich syntezie "PTMG 1000" w istotny sposób zwiększa tę stabilność. Budowę chemiczną uzyskanych prepolimerów potwierdzono metodą FTIR.


Słowa kluczowe: prepolimery uretanowe, stabilność chemiczna, zawartość grup NCO, lepkość dynamiczna


e-mail: datta@urethan.chem.pg.gda.pl


J. Datta, K. Leszkowski (130.1 KB)
Badanie stabilności chemicznej prepolimerów eterouretanowych