English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Drzycimska, T. Spychaj

Hybrydowe układy typu polimer hydrofilowy/montmorylonit
Polimery 2008, nr 3, 169


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej hybrydowych układów typu polimer hydrofilowy (kationowy, anionowy lub niejonowy)/montmorylonit (MMT), sposobów ich otrzymywania, metod oceny oraz kierunków zastosowania. Synteza tego typu produktów pozwala na modyfikację właściwości użytkowych polimerów. Szczegółowo scharakteryzowano zawierające MMT materiały hybrydowe na podstawie poliakryloamidu (PAAm), kopolimerów akryloamidu, poliwinylopirolidonu (PVP), poli(kwasu akrylowego) (PAA), poli(tlenku etylenu) (PEO), oligomerów i polimerów glikolu etylenowego, a także polimeru pochodzenia naturalnego - skrobi.


Słowa kluczowe: układy hybrydowe, polimer hydrofilowy, montmorylonit, nanonapełniacz


e-mail: Tadeusz.Spychaj@ps.pl


A. Drzycimska, T. Spychaj (155.5 KB)
Hybrydowe układy typu polimer hydrofilowy/montmorylonit