English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Fejdyś, J. Chruściel, A. Miazga

Właściwości mechaniczne usieciowanych polimetylowodorosiloksanami kauczuków

silikonowych zawierających krzemionkę i węglan wapnia

Polimery 2006, nr 1, 48


Streszczenie

Kauczuki silikonowe typu RTV (wulkanizujące w temperaturze pokojowej) otrzymano sieciując polidimetylosiloksano-α,ω-diole [HO(Me2SiO)nH] typu „Polastosil” wybranymi liniowymi bądź rozgałęzionymi poli(metylo, fenylo)wodorosiloksanami (PMHS, PMFHS) o różnych ciężarach cząsteczkowych i różnej funkcyjności (zawartości grup Si-H), w obecności dilaurynianu dibutylocyny (DBTL) jako katalizatora. Określono zależność czasu żelowania kauczuków od funkcyjności czynników sieciujących. Zbadano też wpływ rodzaju napełniaczy (2 typy krzemionki, węglan wapnia) i ich zawartości na wytrzymałość na rozciąganie (Rr) oraz wydłużenie względne przy zerwaniu (εr) uzyskanych wulkanizatów.


Słowa kluczowe: kauczuki silikonowe, polidimetylosiloksano-α,ω-diole, poli(metylo, fenylo)wodorosiloksany, funkcyjność, sieciowanie, czas żelowania, napełniacze, właściwości mechaniczne


M. Fejdyś, J. Chruściel, A. Miazga (202.2 KB)
Właściwości mechaniczne usieciowanych polimetylowodorosiloksanami kauczuków silikonowych zawierających krzemionkę i węglan wapnia