English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Florjańczyk, M. Dębowski, E. Chwojnowska, K. Łokaj, J. Ostrowska

Polimery syntetyczne i naturalne w nowoczesnych materiałach wielkocząsteczkowych.

Cz. I. Polimery z surowców odnawialnych i nanokompozyty polimerowe
Polimery 2009, nr 10, 611


Streszczenie
Na podstawie opracowań monograficznych oraz szeregu informacji źródłowych i raportów o stanie jak również o perspektywach rozwoju materiałów polimerowych omówiono aktualne tendencje w przemyśle tworzyw polimerowych oraz przedstawiono podstawowe osiągnięcia w badaniach nad wytwarzaniem polimerów z surowców naturalnych, a także w dziedzinie otrzymywania nanonapełniaczy do produkcji kompozytów polimerowych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z wykorzystaniem biotechnologii w syntezie monomerów i różnych klas polimerów oraz na nanokompozyty z warstwowymi glinokrzemianami (które znajdują już coraz liczniejsze zastosowania praktyczne) bądź z innymi nanonapełniaczami (rys. 1-3, tabela 1).

Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, polilaktyd, skrobia, biomonomery, polimery bakteryjne, nanokompozyty, montmorylonit, nanorurki, nanowłókna


e-mail: evala@ch.pw.edu.pl


Z. Florjańczyk, M. Dębowski, E. Chwojnowska, K. Łokaj, J. Ostrowska (244.4 KB)
Polimery syntetyczne i naturalne w nowoczesnych materiałach wielkocząsteczkowych. Cz. I. Polimery z surowców odnawialnych i nanokompozyty polimerowe