English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Fortelný, M. Lapčíková, F. Lednický, Z. Starý, Z. Kruliš

Niejednorodna struktura fazowa w mieszaninach polimerów wzajemnie niemieszalnych

– przyczyny i konsekwencje (j. ang.)

Polimery 2009, nr 2, 139


Streszczenie
Badano jednorodność struktury fazowej dwu- i trójskładnikowych mieszanin polistyrenu, poliamidu i polietylenu różniących się stężeniem poszczególnych składników (tabela 1). Stwierdzono, że w badanych próbkach wytwarzanych metodą szybkiego schładzania i wytłaczania współistnieją obszary zawierające cząstki znacznie różniące się średnimi rozmiarami (tabela 2, rys. 1-4). Wykazano, że zaniedbanie tego efektu może prowadzić do otrzymania błędnych wyników podczas badań zależności rozmiarów cząstek od warunków mieszania i od właściwości składników mieszanin. Analiza konkurujących ze sobą, podczas procesu wytwarzania mieszanek, zjawisk rozdrabniania kropel oraz koalescencji pokazała, że niejednorodność struktury fazowej jest spowodowana istnieniem obszarów nierównomiernego przepływu w urządzeniu mieszającym.


Słowa kluczowe: mieszanki polimerów, niejednorodna struktura fazowa, uśrednione rozmiary cząstek


e-mail: fortelny@imc.cas.cz


I. Fortelný, M. Lapčíková, F. Lednický, Z. Starý, Z. Kruliš (135.3 KB)
Niejednorodna struktura fazowa w mieszaninach polimerów wzajemnie niemieszalnych - przyczyny i konsekwencje (j. ang.)