English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Frąckowiak, M. Kozłowski

Polimerowe kompozyty elektroprzewodzące jako materiały o potencjale sensorycznym
Polimery 2010, nr 5, 390


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.390

Streszczenie
Sporządzono kompozyty z osnową z polietylenu małej gęstości, polipropylenu lub polistyrenu, z dodatkiem sadzy w ilości 3, 6 bądź 9% mas. Sadza spełnia w nich rolę elektroprzewodzącego napełniacza, który tworząc struktury perkolacyjne umożliwia wytworzenie materiału przewodzącego prąd elektryczny i zastosowanie go w projektowaniu czujników. Oceniono potencjał sensoryczny uzyskanych kompozytów na podstawie pomiaru zmian napięcia elektrycznego próbek wystawionych na wielokrotne działanie rozpuszczalnika (toluenu bądź ksylenu). Analizowano wpływ cyklicznego spęczniania materiału próbki na charakter rejestrowanego sygnału elektrycznego. Wyznaczono lepkość otrzymanych kompozytów w stanie stopionym oraz określono ich właściwości mechaniczne.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, napełniacz elektroprzewodzący, sadza, pęcznienie, sensor


e-mail: stanislaw.frackowiak@ pwr.wroc.pl


S. Frąckowiak, M. Kozłowski (248.5 KB)
Polimerowe kompozyty elektroprzewodzące jako materiały o potencjale sensorycznym