English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Galeski, E. Piorkowska

Nanokompozyty polimerowe z warstwowymi krzemianami (j. ang.)

Polimery 2007, nr 5, 323


Streszczenie

Omówiono zagadnienia będące przedmiotem aktualnych badań w dziedzinie nanokompozytów polimerowych z warstwowymi krzemianami. Przedstawiono czynniki wpływające na intensywność rozwarstwiania glinki w polimerze podczas przetwarzania w stanie stopionym, mianowicie rodzaj stosowanego urządzenia, warunki mieszania oraz charakterystykę molekularną stosowanych polimerów, w tym polimerowych kompatybilizatorów. Ponadto, opisano nowe metody rozwarstwiania glinki w polimerowej matrycy. Zastosowanie środka wspomagającego rozwarstwienie pozwala wyeliminować konieczność kompatybilizacji modyfikowanej organicznie glinki z hydrofobową matrycą polimerową. Omówiono również indukowaną odkształceniem ścinającym krystalizację nanokompozytów z matrycą poliolefinową. W takich układach nawet niewielkie i powolne odkształcanie prowadzi do orientacji płytek glinki oraz powoduje orientację łańcuchów polimeru i nasila zarodkowanie krystalizacji.


Słowa kluczowe: nanokompozyty, montmorylonit, eksfoliacja, krystalizacja, poliolefiny


e-mail: andgal@bilbo.cbmm.lodz.pl


A. Galeski, E. Piorkowska (274.5 KB)
Nanokompozyty polimerowe z warstwowymi krzemianami (j. ang.)