English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Garbacz, B. Samujło

Wybrane właściwości geometrycznej struktury powierzchni wytworów porowatych

otrzymanych z polietylenu
Polimery 2008, nr 6, 471


Streszczenie

Ustalono warunki, w których metodą wytłaczania porującego uzyskano porowate powłoki zewnętrzne kabli energetycznych i instalacyjnych odpowiadające wymogom eksploatacyjnym (kabel o oznaczeniu handlowym "OWY 3 x 1,5mm2 450/750 V"). Powłoki wytwarzano z dwóch handlowych polietylenów PE-HD firmy Borealis. Polietylen mieszano ze środkiem porującym "Hydrocel 530" w ilości do 1 % mas. Oceniono wpływ zawartości środka porującego na średnią gęstość, stopień sporowacenia oraz na parametry chropowatości powierzchni: średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości (Ra), wysokość chropowatości według 10 punktów (Rz), maksymalną wysokość chropowatości (Rm) oraz średni odstęp chropowatości (Sm). Zależności Ra i Rz w funkcji udziału środka porującego opisano równaniami regresji. Uzyskano przy tym wartości współczynników korelacji (rkw>0,985) świadczące o dobrej zgodności wybranego modelu matematycznego z danymi doświadczalnymi.


Słowa kluczowe: wytłaczanie porujące, polietylen dużej gęstości, środki porujące, parametry porowatości


e-mail: t.garbacz@pollub.pl


T. Garbacz, B. Samujło (182.5 KB)
Wybrane właściwości geometrycznej struktury powierzchni wytworów porowatych otrzymanych z polietylenu