English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Garbacz

Właściwości trójwarstwowych powłok z PVC wytworzonych

w procesie współwytłaczania mikroporującego

Polimery 2011, nr 2, 129


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.129

Streszczenie

Metodą współwytłaczania mikroporującego w określonych warunkach, na podstawie poli(chlorku winylu) zawierającego 0,1—1,0 % środka mikroporującego wytworzono trójwarstwowe powłoki jednożyłowych kabli elektrycznych. W toku przetwórstwa oznaczano zmiany mocy elektrycznej w linii technologicznej i szybkości obrotowej ślimaków wytłaczarek w zależności od ilości dozowanego środka, oceniając uzyskane oszczędności materiału i energii. Zbadano wybrane właściwości wytworzonych powłok, oceniano także ich trójwarstwową mikrostrukturę.


Słowa kluczowe: współwytłaczanie mikroporujące, środek mikroporujący, trójwarstwowa powłoka przewodu elektrycznego, właściwości


e-mail: t.garbacz@pollub.pl


T. Garbacz

Właściwości trójwarstwowych powłok z PVC wytworzonych w procesie współwytłaczania mikroporującego