English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Górnicka, B. Czołowska, B. Mazurek, J. Zawadzka, L. Górecki

Modyfikowane nanocząstkami lakiery do zastosowania w powłokach elektroizolacyjnych (j. ang.)
Polimery 2007, nr 5, 367


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań nasycającego poliestrowego lakieru modyfikowanego na drodze wprowadzenia (w ilościach 1-3% mas.) nanocząstek różnych nanonapełniaczy: krzemionki płomieniowej, krzemionki oraz ditlenku tytanu otrzymanych metodą zol-żel, tlenku cynku albo montmorylonitu. Kompozycje zawierały ponadto środki ułatwiające zwilżanie i dyspergowanie nanonapełniaczy oraz substancje sprzyjające odpowietrzaniu. Oceniono właściwości przetwórcze, mechaniczne, elektryczne, barierowe i cieplne lakieru standardowego bądź zmodyfikowanego (tabela 1-3, rys. 1-4). Stwierdzono, że obecność już niewielkich ilości użytych nanonapełniaczy umożliwia poprawę właściwości dielektrycznych (wytrzymałość elektryczna i trwałość w warunkach działania napięcia impulsowego) poliestrowych lakierów elektroizolacyjnych. Lakiery z nanocząstkami wykazują również wzrost (w stosunku do odpowiedniej wartości lakierów nienapełnionych) odporności cieplnej oraz siły wiążącej jak również mniejszą chłonność wody.


Słowa kluczowe: lakiery elektroizolacyjne, poliestry, nanonapełniacze, właściwości dielektryczne


e-mail: gornicka@iel.wroc.pl


B. Górnicka, B. Czołowska, B. Mazurek, J. Zawadzka, L. Górecki (107.8 KB)
Modyfikowane nanocząstkami lakiery do zastosowania w powłokach elektroizolacyjnych (j. ang.)