English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Grabiec, E. Schab-Balcerzak, M. Czaja, S. Bodył, Ł. Grobelny, M. Kurcok

Nowe aromatyczne poliamidoimidy – synteza oraz właściwości termiczne i fotoluminescencyjne
Polimery 2008, nr 6, 427


Streszczenie

Otrzymano nowe aromatyczne poliamidoimidy (PAI) na drodze wysokotemperaturowej polikondensacji uprzednio zsyntetyzowanych we własnym zakresie kilku różnych diamidodibezwodników i trzech rozmaitych diamin: 1,5-diaminonaftalenu, 4,4'-(heksafluoroizopropylideno)dianiliny bądź 2,6-diaminoantrachinonu. Budowę chemiczną uzyskanych PAI potwierdzono metodami FT-IR i NMR oraz analizą elementarną. Badane poliamidoimidy charakteryzują się dużą odpornością termiczną zarówno w atmosferze azotu, jak i powietrza oraz wysoką temperaturą zeszklenia mieszczącą się w przedziale 220-265°C. Ocena właściwości optycznych i fotoluminescencyjnych PAI w roztworze N-metylopirolidonu-2 wykazała, że emitują one, w zależności od struktury, światło o długości fali z przedziału 405-572nm.


Słowa kluczowe: aromatyczne poliamidoimidy, synteza, budowa chemiczna, fotoluminescencja, stabilność termiczna


e-mail: grabiec@cchp-pan.zabrze.pl


E. Grabiec, E. Schab-Balcerzak, M. Czaja, S. Bodył, Ł. Grobelny, M. Kurcok (140.6 KB)
Nowe aromatyczne poliamidoimidy - synteza oraz właściwości termiczne i fotoluminescencyjne