English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Grabowska

Sieciowanie mikrofalami kompozycji poliakrylowych z udziałem dekstryny i wykorzystanie ich

jako spoiw do mas odlewniczych

Polimery 2009, nr 7-8, 507


Streszczenie
Opracowano trzy kompozycje polimerowe stanowiące mieszaniny wodnych roztworów poli(kwasu akrylowego), poli(akrylanu sodu) lub soli sodowej kopolimeru kwas maleinowy-kwas akrylowy oraz dekstryny (biopolimeru). Kompozycje sieciowano za pomocą promieniowania mikrofalowego i następnie metodą FT-IR oceniano spowodowane tym procesem zmiany budowy chemicznej. Z omawianych nieusieciowanych kompozycji polimerowych użytych w charakterze spoiwa oraz piasku kwarcowego jako osnowy sporządzono masy odlewnicze, które utwardzono pod wpływem mikrofal. Zbadano wytrzymałość na ściskanie (Rcu) utwardzonych mas; największą wytrzymałość wykazują po utwardzeniu mikrofalami masy odlewnicze z udziałem kompozycji (I) poli(kwas akrylowy) + dekstryna. Metodą SEM scharakteryzowano morfologię usieciowanej masy uzyskanej z zastosowaniem kompozycji I.

Słowa kluczowe: poliakrylany, biopolimery, dekstryna, masa odlewnicza, spoiwo, sieciowanie, mikrofale, budowa chemiczna, wytrzymałość na ściskanie


e-mail: beata.grabowska@agh.edu.pl


B. Grabowska (173.2 KB)
Sieciowanie mikrofalami kompozycji poliakrylowych z udziałem dekstryny i wykorzystanie ich jako spoiw do mas odlewniczych