English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Gryta

Zatężanie wodnych roztworów kaprolaktamu metodą destylacji membranowej

Polimery 2006, nr 9, 665


Streszczenie

Omówiono prowadzony metodą wielostopniowej destylacji membranowej (MD) proces zatężania odpadowych wodnych roztworów kaprolaktamu powstających w toku produkcji nylonu-6. Wykorzystano przy tym własną instalację doświadczalną MD. W trakcie procesu MD określano w funkcji czasu (do ok. 50h) zmiany wielkości uzyskiwanego strumienia permeatu w zależności od stężenia nadawy, wyrażanego zawartością ogólnego węgla organicznego (OWO). Jednocześnie oznaczano wartości przewodnictwa właściwego i pH destylatu a także zawartości OWO w nadawie i destylacie. Uzyskano wysoki (ponad 99,8 %) stopień oddzielenia związków organicznych. Otrzymywany destylat był niemal czystą wodą zawierającą zaledwie 220mg/dm3 węgla organicznego oraz 60mg azotu/dm3. Destylat taki z powodzeniem wykorzystano do ekstrakcji poliamidu po procesie jego polimeryzacji. Zaobserwowane w procesie MD zjawisko zmniejszenia przepuszczalności membran przypisano zwilżaniu porów w membranach oraz powstawaniu na ich powierzchni osadów (badania metodami SEM). Stwierdzono, że gorąca woda skutecznie wymywa utworzony osad stanowiący oligomery powstające jako produkt uboczny w trakcie polimeryzacji ε-kaprolaktamu.


Słowa kluczowe: nylon-6, kaprolaktam, wodne roztwory odpadowe, destylacja membranowa, czysta woda z odzysku


e-mail: marek.gryta@ps.pl


M. Gryta (211.1 KB)
Zatężanie wodnych roztworów kaprolaktamu metodą destylacji membranowej