English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. F. Hamed, S. M. Sapuan, M. M. Hamdan, B. B. Sahari

Teoretyczne wyznaczanie rozkładu naprężeń i odkształceń w grubościennej

nawijanej rurze kompozytowej (j. ang.)

Polimery 2009, nr 7-8, 559


Streszczenie
W celu wyznaczenia odkształceń na powierzchniach wewnętrznej i zewnętrznej grubościennej nawijanej rury kompozytowej, wykorzystano teorię litego grubościennego cylindra (ang. monolit thick cylinder theory) wykonanego z tworzywa warstwowego o właściwościach liniowo-sprężystych. Rozważano różne stany naprężenia i odkszalcenia powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej rury oraz efekt naprężeń promieniowych. Na podstawie opracowanego algorytmu trójwymiarowej analizy naprężeń promieniowych napisano program w języku FORTRAN, pozwalający obliczać naprężenia i odkształcenia w ortotropowych cylindrach. Stosując ten program wykonano obliczenia na przykładzie rury z włókien niskoalkalicznego szkła borokrzemowego. Analogicznie obliczenia przeprowadzono także za pomocą handlowego oprogramowania CompositePro (Peak Composites Inc.) uzyskując dobrą zgodność wyników.

Słowa kluczowe: grubościenne nawijane rury kompozytowe, trójwymiarowa analiza naprężeń i odkształceń, ortotropowe tworzywo warstwowe


e-mail: drsapuan@yahoo.com


A. F. Hamed, S. M. Sapuan, M. M. Hamdan, B. B. Sahari (140.2 KB)
Teoretyczne wyznaczanie rozkładu naprężeń i odkształceń w grubościennej nawijanej rurze kompozytowej (j. ang.)