English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Jachowicz

Rozwiązania konstrukcyjne zespołów zamykająco-otwierających wtryskarek

Polimery 2005, nr 2, 110


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.110


Streszczenie

Podano funkcje zespołu zamykająco-otwierającego (Z-O) jako części składowej układu narzędziowego wtryskarki. Omówiono czynniki charakteryzujące pracę i właściwości użytkowe zespołu Z-O. Określono kryteria klasyfikacji tych zespołów, a także dokonano próby ich podziału na podstawie podanych kryteriów. Przedstawiono obecnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne zespołów Z-O. Omówiono budowę i zasadę działania najnowszych lub najbardziej charakterystycznych zespołów Z-O w odniesieniu do poszczególnych grup klasyfikacyjnych, a także nietypowych zespołów Z-O o interesujących cechach konstrukcyjnych. Ponadto przedstawiono czynniki determinujące zmiany w budowie zespołów Z-O, wpływ konstrukcji na ich charakterystykę użytkową oraz najnowsze kierunki rozwoju projektowania tych zespołów (automatyzacja, robotyzacja).


Słowa kluczowe: wtryskarki, zespół zamykająco-otwierający, mechanizmy działania, konstrukcja, charakterystyka użytkowa


T. Jachowicz (645.4 KB)
Rozwiązania konstrukcyjne zespołów zamykająco-otwierających wtryskarek