English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Jakuczek, J. S. Gutmann, Ch. Herrmann, D. Żuchowska

RAPID COMMUNICATION
Trójblokowy kopolimer styren-izopren-styren modyfikowany napełniaczem

o strukturze rdzeń-otoczka (j. ang.)
Polimery 2008, nr 11-12, 888


Streszczenie

Zbadano właściwości mechaniczne kompozytów trójblokowych kopolimerów poli(styren-b-izopren-b-styren) (SIS) modyfikowanych dwoma różnymi napełniaczami o strukturze rdzeń-otoczka (rdzeń - mikrożel polisilseskwioksanowy, powłoka - zaszczepiony polistyren, średnice nanocząstek, odpowiednio 15,7 lub 17,7nm). Zaobserwowano poprawę właściwości badanych materiałów na skutek napełniania, zwłaszcza w przypadku kopolimerów o dużym ciężarze cząsteczkowym (Mw) (tabela 1), zawartości napełniacza nieprzekraczającej 2 % mas. i dłuższych łańcuchach w polistyrenowej otoczce (tabela 3, rys. 1 i 2). Stwierdzono wystąpienie różnic we właściwościach reologicznych nanokompozytów w stosunku do wyjściowych kopolimerów (rys. 3). W podwyższonej temperaturze zaobserwowano mięknienie materiału.


Słowa kluczowe: elastomery termoplastyczne, nanokompozyty, mikrożele zaszczepione polimerem, właściwości reologiczne, właściwości mechaniczne


e-mail: danuta.zuchowska@pwr.wroc.pl


L. Jakuczek, J. S. Gutmann, Ch. Herrmann, D. Żuchowska (154.5 KB)
Trójblokowy kopolimer styren-izopren-styren modyfikowany napełniaczem o strukturze rdzeń-otoczka (j. ang.)