English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. K. Jana, R. N. Mahaling, T. Rath, A. Kozlowska, M. Kozlowski, Ch. K. Das

Mechanochemiczny recykling kauczuku naturalnego wulkanizowanego za pomocą siarki (j. ang.)

Polimery 2007, nr 2, 131


Streszczenie

Opisano metodę recyklingu odpadów gumowych polegającą na ich dewulkanizacji w walcarce mieszankowej (rys. 1) w temp. 120°C z dodatkiem lub bez disiarczku difenylu, a następnie rewulkanizacji otrzymanej masy za pomocą siarki i N-cykloheksylo-2-benzotioazol-sulfonamidu (CBS) jako przyspieszacza (tabele 1-3). Pomiary reometryczne wykazywały, że czas podwulkanizacji i szybkość wulkanizacji próbek rewulkanizowanych są mniejsze w porównaniu z tymi wielkościami dotyczącymi odpowiadającym im próbkom oryginalnych wulkanizatów (rys. 2-4). Stwierdzono, że użycie w procesie dewulkanizacji disiarczku difenylu daje lepsze właściwości mechaniczne i wyższą gęstość sieciowania rewulkanizowanych kauczuków w porównaniu z analogicznymi próbkami otrzymanymi bez tego dodatku (tabela 4, rys. 5-7).


Słowa kluczowe: proces mechanochemiczny, dewulkanizacja, rewulkanizacja, mechanizm dewulkanizacji, właściwości mechaniczne, gęstość sieciowania


e-mail: ckd@matsc.iitkgp.ernet.in


G. K. Jana, R. N. Mahaling, T. Rath, A. Kozlowska, M. Kozlowski, Ch. K. Das (137.5 KB)
Mechanochemiczny recykling kauczuku naturalnego wulkanizowanego za pomocą siarki (j. ang.)