English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Jankowski, G. Rokicki

Bezstyrenowe wodorozcieńczalne nienasycone żywice poliestrowe zawierające

hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe do zastosowań powłokotwórczych.

Cz. II. Syntezy prowadzone metodą kopolimeryzacji

Polimery 2010, nr 1, 12


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.012

Streszczenie
Metodą kopolimeryzacji otrzymano nowe, bezstyrenowe, wodorozcieńczalne - zawierające hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe - żywice poliestrowe utwardzane promieniami UV. Do syntezy zastosowano sól sodową kwasu 3-hydroksy-1-propenosulfonowego (1) lub sól sodową kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowego (2), monomer sieciujący z ugrupowaniem allilowym a także tradycyjnie wykorzystywane do otrzymywania nienasyconych żywic poliestrowych diole oraz bezwodniki kwasowe. Pochodne sulfonianowe były otrzymywane w łagodnych warunkach i z użyciem relatywnie tanich i łatwo dostępnych reagentów. Syntezy poliestrów realizowano jednoetapowo. Na podstawie wytworzonych żywic sporządzano wodne emulsje, które następnie utwardzano promieniowaniem UV. W zależności od rodzaju użytego monomeru sulfonianowego, jego zawartości w poliestrze oraz składu emulsji wodnej uzyskiwano elastyczne powłoki o twardościach 125-312 i dobrej adhezji do szkła i metalu, przydatne do zastosowań na pokrycia szkła, drewna i metalu.


Słowa kluczowe: wodorozcieńczalne żywice poliestrowe, hydrofilowe monomery sulfonianowe, monomery allilowe


e-mail: Piotr.Jankowski@ichp.pl

P. Jankowski, G. Rokicki (119.8 KB)
Bezstyrenowe wodorozcieńczalne nienasycone żywice poliestrowe zawierające hydrofilowe ugrupowania sulfonianowe do zastosowań powłokotwórczych. Cz. II. Syntezy prowadzone metodą kopolimeryzacji