English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Janowski, K. Pielichowski

Polimery nanohybrydowe zawierające poliedryczne oligosilseskwioksany
Polimery 2008, nr 2, 87


Streszczenie

Na podstawie analizy literatury (94 artykuły i patenty, z których większość ukazała się w ostatnich dziesięciu latach) dokonano przeglądu metod syntezy i wybranych właściwości nowej grupy polimerów nanohybrydowych, zawierających wbudowane chemicznie cząsteczki poliedrycznych silseskwioksanów (POSS). Opisano wpływ POSS na właściwości mechaniczne, cieplne oraz morfologię takich polimerów. Przedstawiono również kierunki zastosowania omawianych materiałów nanohybrydowych.


Słowa kluczowe: nanokompozyty, polisiloksany, oligomery, właściwości mechaniczne, właściwości cieplne, morfologia


e-mail: k.pielich@usk.pk.edu.pl


B. Janowski, K. Pielichowski (375.4 KB)
Polimery nanohybrydowe zawierające poliedryczne oligosilseskwioksany