English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Jasińska, B. Masiulanis

Synteza, fizyczne i chemiczne właściwości polieterouretanów modyfikowanych

za pomocą naturalnych przeciwutleniaczy (j. ang.)

Polimery 2006, nr 1, 12


Streszczenie

Otrzymano nowe polieterouretany (PEUR) modyfikowane a-tokoferolem (witamina E). Ten naturalny przeciwutleniacz związany został z makrocząsteczkami w postaci bocznych odgałęzień poprzez wiązanie eterowe lub uretanowe zależnie od użytego w syntezie PEUR jednego z dwóch rodzajów otrzymanych uprzednio monomerów (tabela 1). Właściwości modyfikowanych PEUR porównano z właściwościami ich niemodyfikowanych odpowiedników otrzymanych z tych samych podstawowych substratów: glikolu polioksytetrametylenowego, 4,4'-metylenobis(cykloheksylenoizocyjanianu) i 1,4-butanodiolu. Polimery charakteryzowano mierząc wytrzymałość na rozciąganie i twardość (tabela 3) oraz absorpcję wody i oleju słonecznikowego (tabela 4). Odporność chemiczną PEUR badano oznaczając okresowo ubytki masy na skutek inkubowania przez 6 tygodni w roztworze Ringers'a i buforze fosforanowym o pH=7,4 (rys. 5) oraz inkubacji w 30 % roztworze wodnym nadtlenku wodoru (rys. 6). Badania skutków inkubacji w roztworze nadtlenku wodoru, jak również analiza termograwimetryczna w atmosferze powietrza oraz analiza zmian widm w podczerwieni po izotermicznym starzeniu oksydacyjnym w temp. 100°C (tabela 5 i 6, rys. 2 i 3) pozwoliły stwierdzić, że a-tokoferol związany chemicznie z PEUR poprawia jego odporność na utlenianie.


Słowa kluczowe: modyfikowane polieterouretany, α-tokoferol, właściwości fizyczne, odporność termooksydacyjna, odporność chemiczna


e-mail: masiulan@urethan.chem.pg.gda.pl

L. Jasińska, B. Masiulanis (186.3 KB)
Synteza, fizyczne i chemiczne właściwości polieterouretanów modyfikowanych za pomocą naturalnych przeciwutleniaczy (j. ang.)