English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska, T. Klepka, D. Paukszta

RAPID COMMUNICATION
Kompozyty poliwęglan/polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym/grafit (j. ang.)

Polimery 2007, nr 4, 294


Streszczenie

Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych mieszanin poliwęglanu (PC, 80% mas.) i polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym (PE-g-MAH, 20% mas.) napełnionych grafitem, które otrzymano metodą wytłaczania. Przedstawiono wyniki badań struktury za pomocą szerokokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (WAXS) (rys. 1 i 2) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) (rys. 3). Wykazano, że zastosowanie grafitu jako napełniacza powoduje znaczne zmiany sztywności, wytrzymałości i ciągliwości badanych kompozytów. Zaobserwowano także polepszenie właściwości cieplnych. Przeprowadzono analizę wpływu mikrostruktury na właściwości mechaniczne otrzymanych produktów.


Słowa kluczowe: poliwęglan, recykling, kompozyty, reaktywne wytłaczanie, grafit


e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl


R. Jeziórska, T. Klepka, D. Paukszta (122.3 KB)
Kompozyty poliwęglan/polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym/grafit (j. ang.)