English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. W. Kaczmar, A. Brzostek

Aspekty projektowania i wytwarzania mikroelementów oraz zastosowanie technologii mikrowtryskiwania
Polimery 2007, nr 2, 94


Streszczenie

Na podstawie literatury omówiono wybrane problemy dotyczące projektowania wyrobów z tworzyw polimerowych formowanych metodą mikrowtryskiwania. Scharakteryzowano stosowane w tej metodzie termoplastyczne materiały polimerowe, uwypuklając ich specyficzne właściwości. Przedstawiono przykłady podstawowych zastosowań technologii mikrowtryskiwania oraz uzyskanych na tej drodze mikrodetali z tworzyw polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wytwarzania w taki sposób również metalowych mikrodetali.


Słowa kluczowe: mikrowtryskiwanie, tworzywa termoplastyczne, mikrodetale, projektowanie, mikroformy


e-mail: jacek.kaczmar@pwr.wroc.pl


J. W. Kaczmar, A. Brzostek (122.5 KB)
Aspekty projektowania i wytwarzania mikroelementów oraz zastosowanie technologii mikrowtryskiwania