English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Kaminsky, S. Rulhoff

Długołańcuchowe rozgałęzione polipropyleny otrzymane w wyniku kopolimeryzacji

wobec katalizatorów metalocenowych (j. ang.)

Polimery 2008, nr 5, 339


Streszczenie

Katalizatory metalocenowe z metyloalumoksanem (MAO) zastosowano do syntezy makromonomerów etylenu, jak również do kopolimeryzacji propenu z makromonomerami. Polimeryzację etylenu, prowadzącą do otrzymania makromonomerów, katalizowano za pomocą Me2C(Cp)2ZrCl2/MAO [wzór (I)]. Następnie otrzymane makromonomery kopolimeryzowano z propenem używając jednego z trzech typów katalizatorów metalocenowych [wzory (II)-(IV)], co pozwoliło uzyskać kopolimery izotaktyczne, syndiotaktyczne lub ataktyczne. Typ użytego katalizatora wpływa także na zdolność do wbudowywania makromonomerów w makrocząsteczkę kopolimeru oraz na masę molową (M w) produktu. Użycie makromonomerów o większej Mw zmniejsza ich zawartość w kopolimerze, podobnie jak zmniejszanie zawartości propenu w mieszaninie reakcyjnej. Stwierdzono ponadto, że wzrost zawartości makromonomerów w kopolimerze istotnie zmniejsza jego temperaturę topnienia (Tm).


Słowa kluczowe: kataliza metalocenowa, kopolimeryzacja, polipropylen, polimery rozgałęzione, makromonomery


e-mail: kaminsky@chemie.uni-hamburg.de


W. Kaminsky, S. Rulhoff (149.9 KB)
Długołańcuchowe rozgałęzione polipropyleny otrzymane w wyniku kopolimeryzacji wobec katalizatorów metalocenowych (j. ang.)