English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Karaszewska, J. Bucheńska

Antybakteryjne włókna poliestrowe zawierające jony srebra.

Cz. II. Kinetyka uwalniania jonów srebra i wybrane właściwości modyfikowanych włókien

Polimery 2010, nr 11-12, 851


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.851

Streszczenie

Zbadano kinetykę uwalniania do 0,01-proc. wodnego roztworu HNO3 jonów srebra z włókien jedwabiu poli(tereftalanu etylenu) szczepionych kwasem akrylowym bądź metakrylowym i napawanych azotanem srebra. Stwierdzono, że jony Ag+ uwalniają się do roztworu stopniowo i w małych stężeniach. Oceniono zmiany wytrzymałości mechanicznej włókien zachodzące pod wpływem takiej dwustopniowej modyfikacji. Zaobserwowano, że proces szczepienia przebiegający w optymalnych warunkach temperatury, czasu oraz stężenia kwasu nie pogarsza w istotny sposób właściwości wytrzymałościowych PET, natomiast znaczny spadek wartości wytrzymałości jest spowodowany obecnością jonów srebra w strukturze włókna. Badaniami in vitro potwierdzono antybakteryjną aktywność modyfikowanych włókien w stosunku do Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa.


Słowa kluczowe: poliestry, szczepienie, modyfikacja, biocyd, wytrzymałość na zerwanie


e-mail: jbuchens@p.lodz.pl / akaraszewska@iw.lodz.pl


A. Karaszewska, J. Bucheńska (80.1 KB)
Antybakteryjne włókna poliestrowe zawierające jony srebra. Cz. II. Kinetyka uwalniania jonów srebra i wybrane właściwości modyfikowanych włókien