English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Kaya, A. Bilici

Synteza, charakterystyka i właściwości elektrochemiczne

poli-4-[1-(4-hydroksyfenylo)etylidenoamino]fenolu (4-HPEAP) (j. ang.)
Polimery 2009, nr 2, 106


Streszczenie
Otrzymano P-4-HPEAP na drodze utleniającej polikondensacji 4-HPEAP z alkalicznymi roztworami wodnymi zawierającymi O2, H2O2 lub NaOCl w charakterze czynników utleniających. Wydajność uzyskanego polimeru wynosiła 95% (O2), 51% (H2O2) i 96% (NaOCl). Monomer 4-[1-(4-hydroksyfenylo)etylidenoamino]fenol (4-HPEAP) oraz polimer poddano analizie spektralnej metodami 1H NMR i 13C NMR. Zbadano ich stabilność cieplną (TG, DTA, DTG) oraz właściwości elektrochemiczne.

Słowa kluczowe: utleniająca polikondensacja, poli-4-[1-(4-hydroksyfenylo)etylidenoamino]fenol, analiza termiczna, przewodnictwo, właściwości optyczne i elektrochemiczne


e-mail: kayaismet@hotmail.com

I. Kaya, A. Bilici (153.9 KB)
Synteza, charakterystyka i właściwości elektrochemiczne poli-4-[1-(4-hydroksyfenylo)etylidenoamino]fenolu (4-HPEAP) (j. ang.)