English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kazimierczuk, M. Misiak, A. Zawadzka, W. Koźmiński

Postęp w badaniach strukturalnych białek za pomocą spektroskopii NMR (j. ang.)

Polimery 2007, nr 10, 736


Streszczenie

Praca zawiera przegląd ostatnich osiągnięć dotyczących badań strukturalnych białek metodami spektroskopii NMR. Omówiono postęp w konstrukcji spektrometrów, nowe techniki eksperymentalne i sposoby przygotowania próbek. Wymieniono nowe procedury analizy wyników eksperymentalnych pozwalające uzyskać lepszą jakość obrazu badanych struktur (np. analiza resztkowych sprzężeń dipolowych), a także umożliwiające badania coraz większych molekuł (np. TROSY i CRINEPT).


Słowa kluczowe: badania strukturalne metodami NMR, białka, wielowymiarowy NMR


e-mail: kozmin@chem.uw.edu.pl


K. Kazimierczuk, M. Misiak, A. Zawadzka, W. Koźmiński (191.5 KB)
Postęp w badaniach strukturalnych białek za pomocą spektroskopii NMR (j. ang.)