English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kijeński, T. Kaczorek

RAPID COMMUNICATION: Katalityczny rozkład polistyrenu (j. ang.)

Polimery 2005, nr 1, 60


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.060


Streszczenie

Syndiotaktyczny polistyren degradowano w atmosferze N2 lub H2 w temp. 375°C i 400°C w obecności metali przejściowych (Cr, Ni, Mo, Co, Fe) na nośniku (Al2O3, SiO2) jako katalizatorów. W produktach reakcji stwierdzono obecność styrenu, etylobenzenu, a-metylostyrenu, kumenu, toluenu, benzenu oraz węglowodorów dwu- i trójpodstawionych (tabele 1 i 2). Omówiono wpływ warunków degradacji na skład jej produktów. Największą wydajność monomerycznego styrenu (>80%) uzyskano z zastosowaniem katalizatorów żelazowych.


Słowa kluczowe: syndiotaktyczny polistyren, katalityczna depolimeryzacja, katalizatory, metal przejściowy, nośnik, wydajność styrenu


J. Kijeński, T. Kaczorek (110.8 KB)
Katalityczny rozkład polistyrenu (j. ang.)