English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kijeński, W. Skupiński

Syndiotaktyczny polistyren, kopolimery styren/etylen i ich mieszanki z innymi polimerami

Polimery 2005, nr 2, 89


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.089


Streszczenie

W przeglądzie literaturowym szczegółowo przedstawiono katalizatory syndiotaktycznej polimeryzacji styrenu, uwzględniając rolę poszczególnych składników takich układów oraz wpływ ich budowy na efektywność polimeryzacji i właściwości otrzymywanych produktów. Omówiono mechanizm i warunki rozważanej polimeryzacji. Dużo uwagi poświęcono scharakteryzowaniu struktury syndiotaktycznego polistyrenu. Przedstawiono także właściwości użytkowe i kierunki zastosowania tego produktu, a także otrzymywanych wobec katalizatorów polimeryzacji syndiotaktycznej kopolimerów styren/etylen oraz mieszanek takich kopolimerów z różnymi innymi polimerami. Tworzywa polimerowe uzyskiwane z udziałem omówionych syndiotaktycznych produktów charakteryzują się cennymi unikatowymi cechami umożliwiającymi ich szerokie wykorzystanie w praktyce przemysłowej.


Słowa kluczowe: katalizatory hemimetalocenowe, mechanizm syndiotaktycznej polimeryzacji styrenu, syndiotaktyczny polistyren, struktura, kopolimery styren/etylen, mieszanki z innymi polimerami, właściwości użytkowe


J. Kijeński, W. Skupiński (163.3 KB)
Syndiotaktyczny polistyren, kopolimery styren/etylen i ich mieszanki z innymi polimerami