English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Klepka

Konstrukcja osiowo-symetrycznych wytworów polimerowych o kształtach złożonych
Polimery 2008, nr 5, 390


Streszczenie

Na podstawie przeglądu literatury (głównie patentowej) scharakteryzowano polimerowe wytwory o konstrukcji osiowo-symetrycznej otrzymane w procesie wytłaczania. Przedstawiono ideę stosowania wytworów o kształtach złożonych, wskazując na nowe cechy funkcjonalne poszerzające zakres ich wykorzystania w różnych dziedzinach techniki. Na przykładzie wytłoczyn wykonywanych jako osłony kabli optotelekomunikacyjnych opisano metody używanych oraz dokonano analizy złożonych wytworów osiowo-symetrycznych a także ich klasyfikacji według przyjętego kryterium konstrukcyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania konstrukcyjne z dodatkowymi kanałami funkcjonalnymi, z zewnętrznymi i wewnętrznymi elementami kształtowymi oraz uzupełniającymi elastycznymi łącznikami. Scharakteryzowano zalety i wady tego typu wytworów, wskazując przy tym na możliwości polepszenia cech funkcjonalnych w zależności od wymagań użytkowych.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, wytwory osiowo-symetryczne, kanały polimerowe, konstrukcje złożone, kable optotelekomunikacyjne


e-mail: t.klepka@pollub.pl


T. Klepka (171.1 KB)
Konstrukcja osiowo-symetrycznych wytworów polimerowych o kształtach złożonych