English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

KOMITET REDAKCYJNY

REDAKTORZY TEMATYCZNI


prof. Artur Bartkowiak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

bioimmobilizacja, innowacyjne materiały opakowaniowe


prof. Marek Bieliński

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

przetwórstwo tworzyw sztucznych


prof. Dariusz Bieliński
Politechnika Łódzka, Łódź
przetwórstwo polimerów i technologia gumy, inżynieria powierzchni i tribologia, fizykochemia polimerów

dr inż. Danuta Ciechańska

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź

biopolimery, biodegradowalne wyroby włókniste


prof. Marek Cypryk
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk, Łódź
polimery krzemoorganiczne


prof. Krystyna Czaja
Uniwersytet Opolski
poliolefiny


prof. Andrzej Dworak
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Zabrze

polimery w medycynie, polimery wrażliwe na bodźce


prof. Mirosława El Fray

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

nanotechnologia, biomateriały polimerowe


prof. Henryk Galina

Politechnika Rzeszowska
inżynieria reakcji polimerów, modelowanie procesów polimerowych


prof. Teofil Jesionowski
Politechnika Poznańska
chemia i technologia związków krzemu, technologia otrzymywania napełniaczy krzemionkowych i krzemianowych


prof. Marek Kozłowski
Politechnika Wrocławska
kompozyty i mieszaniny polimerów,materiały porowate, nanokompozyty, recykling

prof. Piotr Kuśtrowski
Uniwersytet Jagielloński
materiały kompozytowe, polimery hydrożelowe, kataliza

prof. Mariusz Oleksy
Politechnika Rzeszowska
reologia polimerów, przetwórstwo tworzyw polimerowych, szybkie prototypowanie

prof. Paweł Parzuchowski

Politechnika Warszawska

chemia polimerów,recykling tworzyw, surowce odnawialne, materiały biomedyczne


prof. Krzysztof Pielichowski

Politechnika Krakowska

materiały hybrydowe, nanomateriały, właściwości termiczne polimerów


prof. Andrzej Plichta

Politechnika Warszawska

chemia i technologiapolimerów


prof. Gabriel Rokicki

Politechnika Warszawska

polimery kondensacyjne i addycyjne


prof. Joanna Ryszkowska
Politechnika Warszawska

inżynieria materiałowa


prof. Władysław Rzymski
Politechnika Łódzka

elastomery


prof. Tadeusz Spychaj

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

technologia i inżynieria materiałów polimerowych


prof. Tomasz Sterzyński
Politechnika Poznańska
fizyka polimerów, technologia przetwórstwa tworzyw polimerowych, inżynieria materiałowa


dr hab. inż. Maria Władyka-Przybylak

Instytut Technologii Drewna, Poznań

kompozyty, uniepalnianie tworzyw polimerowych