English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kopczyńska, G. W. Ehrenstein

Napięcie powierzchniowe tworzyw polimerowych

Polimery 2007, nr 9, 666


Streszczenie

W obszernym wstępie omówiono zagadnienia związane z napięciem powierzchniowym (σ) charakteryzujące tę wielkość od strony zarówno teoretycznej (równania stanu), jak i praktycznej (pośrednie oraz bezpośrednie metody wyznaczania σ w zależności od stanu skupienia badanego materiału). Część doświadczalna pracy dotyczy wpływu trzech istotnych czynników - morfologii (tabela 4), chropowatości (rys. 11-18) i temperatury (rys. 19 i 20) - na wartość σ różnych amorficznych i częściowo krystalicznych tworzyw polimerowych [polioksymetylenu (POM), kopolimeru styren/akrylonitryl (SAN), polistyrenu (PS), polietylenu (PE-HD) i poliamidu 6 (PA6)]. Podstawowe spostrzeżenia sprowadzają się do następujących wniosków: wymiary sferolitów, praktycznie biorąc, nie wpływają na wartość σ; wpływ chropowatości na napięcie powierzchniowe jest względnie mały i dotyczy przede wszystkim wyników opartych na pomiarach zstępującego kąta zwilżania metodą pośrednią; podwyższenie temperatury powoduje zmniejszenie wartości σ.


Słowa kluczowe: tworzywa polimerowe, napięcie powierzchniowe, morfologia, chropowatość, temperatura


e-mail: info@lkt.uni-erlangen.de


A. Kopczyńska, G. W. Ehrenstein (585.4 KB)
Napięcie powierzchniowe tworzyw polimerowych