English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Y. Liu, Y. Li, L. Yang, Y. Liu, L. Bai

Inicjowana dinadjodanomiedzianem (III) potasu kopolimeryzacja szczepiona

akrylanu metylu na alginianie sodu (j. ang.)

Polimery 2005, nr 1, 37


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.037


Streszczenie

Do inicjowania kopolimeryzacji szczepionej akrylanu metylu (MA) na alginianie sodu (SA) w środowisku alkalicznym zastosowano nowy układ redoks-dinadjodanomiedzian(III) potasu (DPC)/SA. Zbadano wpływ stężenia DPC i SA, stosunku masowego MA/SA, a także czasu (15-55 min) i temperatury (20- 60°C) reakcji na sumaryczną konwersję (C), wydajność szczepienia (GE) oraz procentowy stopień szczepienia (PG) (rys. 1-5). Ustalono warunki, w których reakcja szczepienia przebiega z dużymi wartościami GE i PG. Strukturę zarówno wyjściowego SA, jak i produktu szczepienia (SA-g-PMA) scharakteryzowano metodami SEM oraz FT-IR. Metodą TGA określono stabilność cieplną obydwu tych substancji stwierdzając, że SA-g-PMA jest wyraźnie lepszy pod tym względem od wyjściowego SA. Zaproponowano mechanizm badanej reakcji wyjaśniający powstawanie inicjujących ją rodników.


Słowa kluczowe: dinadjodanomiedzian(III) potasu, alginian sodu, akrylan metylu, inicjator redoks, kopolimeryzacja szczepiona, mechanizm


Y. Liu, Y. Li, L. Yang, Y. Liu, L. Bai (169.3 KB)
Inicjowana dinadjodanomiedzianem (III) potasu kopolimeryzacja szczepiona akrylanu metylu na alginianie sodu (j. ang.)