English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Kowalska

Skurcz wtryskowy a zależność p-v-T

Polimery 2007, nr 4, 280


Streszczenie

Przedstawiono obliczenia symulacyjne skurczu objętościowego (Sv) i odkształcenia wyprasek z polipropylenu izotaktycznego „Malen P” typ J-400 uzyskanych w procesie wtryskiwania. Wykorzystano zależności pomiędzy ciśnieniem, objętością właściwą a temperaturą (p-v-T) otrzymane w różnych warunkach ochładzania polimeru. Symulację przepływu w formie wtryskowej oraz skurczu objętościowego i odkształcenia wyprasek uzyskiwanych z zastosowaniem rozmaitych parametrów procesu wtryskiwania przeprowadzono za pomocą programu „Moldflow Plastics Insight ver. 4.1”. Do aproksymacji danych p-v-T przyjęto 7-parametrowy model reologiczny Crossa-WLF (tabela 1) oraz termodynamiczne równanie stanu Taita. Przedstawione wartości skurczu oraz odkształcenia wypraski odnoszące się do różnych szybkości ochładzania polimeru znacznie różnią się między sobą - różnice dochodzą do 35%. Świadczy to o istotnym wpływie charakteru zależności p-v-T wykorzystywanych do symulacji procesu.


Słowa kluczowe: proces wtryskiwania, obliczenia symulacyjne, zależność p-v-T, równanie Taita, skurcz objętościowy, odkształcenie przetwórcze


e-mail: beatak@fenix.pol.lublin.pl


B. Kowalska (153.6 KB)
Skurcz wtryskowy a zależność p-v-T